Greek coins - Auction 13 Online

Grid Grid List
CAMPANIA Phistelia – ...
 
CAMPANIA Phistelia – Obolo (310-300 a.C.) ...
 

Lot 2194

Greek coins

CAMPANIA Phistelia – Obolo (310-300 a.C.) Testa di fronte – R/ Chicco – S.ANS AG (g 0,63) - BBLUCANIA Metaponto – ...
 
LUCANIA Metaponto – Obolo (V sec. a.C.) ...
 

Lot 2195

Greek coins

LUCANIA Metaponto – Obolo (V sec. a.C.) Spiga di grano – R/ Spiga di grano in incuso – S.Cop. manca AG (g 0,36) - BBLUCANIA Thurium – ...
 
LUCANIA Thurium – Distatere (IV sec. a.C.) ...
 

Lot 2196

Greek coins

LUCANIA Thurium – Distatere (IV sec. a.C.) Testa di Atena a d. – R/ Toro cozzante a d. – S.Cop. 1428 AG (g 14,99) RR Diffusi e ... - MBLot 2197

Greek coins

ILLIRIA Ballaios AE (190-175 a.C.) – Testa a s. – R/ Artemide stante a s. – S.Cop. 531 AE (g 2,32) - qBBLot 2198

Greek coins

ZEUGITANIA Cartagine AE - Testa di Tanit a s. - R/ Testa di cavallo a d. – cfr. Sear 6521 AE (g 13,18) - BB