Greek coins - E-Live Auction 13

Display by: GridGridList
SICILIA Siracusa - ...
 
SICILIA Siracusa - Gerone II (274-216 a.C.) ...
 

Lot 1

Greek coins

SICILIA Siracusa - Gerone II (274-216 a.C.) Testa diademata di Gerone a s. - R/ Cavaliere con lancia su cavallo a d. - AE (g 17,41) - BB