<< Lotto 27 - BACTRIA Azes ...   Lotto 29 - PARTHIA ... >>

Lotto 28 - Asta 18 Online

ELYMAIS Kamnaskires VI (II-I sec. ...
ELYMAIS Kamnaskires VI (II-I sec. ...


ELYMAIS Kamnaskires VI (II-I sec. a.C.) Tetradracma in bronzo - Busto a s. - R/ Scritta - AE (g 15,84)

Grading/Stato: BB+Offerte

Stato lotto:
Asta chiusa